ZOD 11. KVĚTEN a.s.

O společnosti

ZOD 11. KVĚTEN a.s.
sídlí v Milíně č.p. 136.

Milín se nachází poblíž města Příbram ve Středočeském kraji. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba rostlinná a živočišná.

Dále poskytujeme služby v silniční motorové dopravě, opravy dopravních prostředků a pracovních strojů v ústředních dílnách.

Mechanizace

Středisko ústředních dílen zajišťuje služby pro ostatní úseky akciové společnosti.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale, žita ozimého, jarního ječmene, ovsa, kukuřice na siláž pro krmné účely živočišné výrobě a řepky ozimé.

Živočišná výroba

Živočišná výroba se specializuje na chov skotu bez tržné produkce mléka a skot s mléčnou užitkovostí v uzavřeném obratu stáda.

V našem podniku chováme holsteinský skot a české straky.

Ostatní provozy

Naše společnost provozuje v lokalitách Smolotely a Mýšlovice dvě bioplynové stanice o celkovém el. výkonu 1560 kW. Odpadní teplo bioplynové stanice Smolotely využíváme v chovu sumečka afrického. Dceřiná společnost Biofarma Milín s.r.o. se zaměřuje na zemědělskou produkci v ekologickém režimu.

Historie společnosti​

Naše společnost byla zapsána dne 14. června 1952 do Obchodního rejstříku a vznikla sloučením několika menších družstev.

V roce 2003 se Zemědělsko-obchodní družstvo Milín přetransformovalo na ZOD 11. KVĚTEN a.s. se sídlem v Milíně č.p. 136

Kontakt

Adresa:

Milín 136
262 31  Milín
Česká republika

Tel.: 318 691 431
Mobil: 725 368 861
E-mail: info@zod11kveten.cz

Milín se nachází poblíž města Příbram
ve Středočeském kraji.

Identifikační číslo 00108120

Spisová značka B8499
vedená u Městského soudu v Praze

© 2022, ZOD 11. KVĚTEN a.s.